PARTNEREK

PARTNEREK

A SolServices Kft. a  fenntarthatóság kritériumait és a jövő modern hazai energiaiparának fejlesztési célkitűzéseit szem előtt tartva dolgozik a megújuló energiaforrásokon alapuló energiatermelés elterjesztésén. A legújabb innovációkon és környezetbarát telepítési és üzemeltetési megoldásokon alapuló korszerű napelempark-projektjei gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt reális, versenyképes alternatívái a szén-dioxid-kibocsátással járó hagyományos nagyerőművi áramtermelési technológiáknak. Az alapvetően áramvezérelt világunkban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy természeti értékeink és az élővilág sokszínűsége megmaradjon. A vállalat tevékenységében különösen nagy hangsúlyt kap ezen törekvés, értékközpontú szemléletünk alapja a természet és az élővilág változatosságának megőrzése és jövő generációknak történő átörökítése. A megvalósuló napelemparkok tiszta energiatermelésével hozzájárulunk a térség – benne kiemelten Magyarország – környezetvédelmi és kibocsátáscsökkentési törekvéseihez, végső soron a hazai energiaipar klímabarát átállásához. A napelemparkokat minden esetben a helyi közösségekkel szorosan együttműködve valósítjuk meg, ezzel is támogatva fejlődésüket.

Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, ESG szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. Megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít, így ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint szabályozási központjának köszönhetően. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalat, amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket. Magyarországnak és az ALTEO-nak is igen ambiciózus tervei vannak a megújuló energiatermeléssel kapcsolatban. Az időjárásfüggő megújuló energia térnyerésével -az ezen erőműveket jellemző hullámzó teljesítmény miatt- az utóbbi időben megnövekedett piaci igény mutatkozik a menetrendezési és kiegyenlítő tevékenységekre is. Ez utóbbit szabályozási központunk segítségével, túlnyomó többségében gázmotoros erőművekkel biztosíthatjuk, ezért az ALTEO a megújuló energiatermelést végző erőművek létesítésén túl komoly lehetőséget lát e két szolgáltatás egyidejű fejlesztésében. Az ALTEO a fenntartható működésben hisz, és ez a szellemiség nemcsak a tevekénységeiben (például az egyre nagyobb aranyú́ megújuló energiaforrások hasznosításában) jelenik meg, hanem abban is, hogy az általa képviselt szemlélet a partnerei és a befektetői attitűdjére is képes pozitív hatást gyakorolni.

A BioAqua Pro Kft. 2004-ben alakult, 100%-os hazai tulajdonban lévő környezetvédelmi szolgáltató és tanácsadó cég.  A cégalapítók célja az volt, hogy a kft. munkájával hiányterületet fedjen le Magyarországon a környezet- és természetvédelmi szolgáltatásban, a professzionális biológiai monitorozási és ökológiai állapotfelmérési tevékenység, valamint az ezekre épülő hatástanulmányok készítése terén, hozzájáruljon a környezeti és természeti értékek feltárásához, azok tudományos szempontokat is kielégítő vizsgálatához, az élőhelyek ökológiai állapotának megismeréséhez és a természetes, illetve az emberi tevékenység okozta állapotváltozások nyomon követéséhez. Az elmúlt 17 évben a cég több mint 250 szervezettel folytatott munkakapcsolatán keresztül tevékenységét kiterjesztette Natura 2000 területeken megvalósuló beruházások hatásbecslésére, környezeti hatásvizsgálatok, előzetes vizsgálati dokumentációk, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációk, ill. egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációk készítésére is. A Kft. alapítása óta több mint ezer projektet zárt sikerrel. Közülük talán legjelentősebbek azok a határon átnyúló vagy Magyarországon megvalósuló országos léptékű feltáró és monitorozó munkák, melyek lehetővé tették, hogy a Kft. folyamatosan bővüljön, s megvalósítsa azokat a technológiai és személyi fejlesztéseket, melyek a mai piaci pozícióját meghatározzák. A BioAqua Pro Kft. szakértői a hidrobiológia, a vízi ökológia, a botanika, a herpetológia és az ornitológia szakterületén jártasak, emellett 15-20 éves tapasztalattal rendelkeznek a hazai környezet- és természetvédelmet, biomonitorozást érintő gyakorlati és elméleti kérdésekben. A Kft. 2010-ben MSZ EN ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz. A BioAqua Pro Kft.-ben foglalkoztatottak száma fokozatosan bővült, és 2020-re elérte a 18 főt. Az alkalmazottak mellett a Kft. munkájában számos külső szakértő vesz részt, eseti feladatok ellátása során.

Az 1990-ben alapított GEOHIDROTERV Kft. egy több mint tizenöt főt foglalkoztató, környezetvédelmi, mérnökgeológiai és vízgazdálkodási és építési feladatok ellátására szakosodott vállalat.

A társaság korszerű műszerekkel, számítógépes támogató rendszerekkel, helyszíni minta-vételezési, analitikai és geodéziai felszerelésekkel ellátott, talajfúró- és különféle mentesítő berendezésekkel, technológiákkal rendelkezik. A hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkező szakértő-, mérnök- és tervező gárdának köszönhetően az elmúlt években a társaság jelenléte a hazai környezetvédelmi, kárelhárítási és hulladékgazdálkodási feladatokban vált megkerülhetetlenné.

A vállalatcsoport nagy figyelmet fordít a folyamatos, innovatív és fenntartható fejlődésre, melyet munkavállalóinak – szakirányú mérnökök és magasan képzett technikusok – állandó ingyenes képzésével, oktatásával, kutatási kísérleti fejlesztési programokkal, és minden évben új technológiák beszerzésével támogat.

Hazánk középső részén két nagy folyó, a Duna és a Tisza ölelésében különleges, síkvidéki táj terül el, amely látszólagos egyhangúsága ellenére sokféle, változatos élőhelyet foglal magában. Egyszerre őrzi a természet állandó változásának nyomait és az itt élő emberek egymás örökébe lépő nemzedékeinek kézjegyét.

A kiskunsági táj természeti értékeinek megóvására alakult meg 1975-ben – az országban másodikként – a Kiskunsági Nemzeti Park. A több mint 51 000 hektáros területű, kilenc egységből álló nemzeti park jellegzetes élőhelyei a Duna menti szikes puszták és tavak, a homokhátság buckavonulatai, nagy kiterjedésű gyepjei és homoki erdői, a turjánvidék mocsarai és mocsárrétjei, valamint a Tisza mentének holtágai, ártéri erdői és szikes pusztái. Ezek számos olyan természeti és táji ritkaságot rejtenek, melyek csak itt láthatóak.

Területének kétharmad része bioszféra-rezervátum. A Felső-Kiskunsági-tavak, a Felső-Kiskunsági-puszta és a Kolon-tó a Ramsari egyezmény alapján nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely, továbbá a Kolon-tavat hazánk egyetlen biogenetikai rezervátumként is számon tartják.

A Kiskunsági Nemzeti Park területei:

Felső-Kiskunsági-puszta

Felső-Kiskunsági-tavak

Peszéradacsi-rétek

Mikla-puszta

Kolon-tó

Fülöpházi-buckavidék

Orgoványi-rétek

Bugac

Szikra és az Alpári-rét

A Magyar Professzionális Méhészek Egyesülete, országos lefedettségű főállású méhészeket tömörítő  méhészeti érdekképviselet, és mint ilyen képviseli tagjaink érdekeit különböző fórumokon. Legyen szó akár nemzetközi vagy hazai konferenciákról, egyeztetésekről a hatóságokkal, más hazai és külföldi méhészegyesületekkel való kapcsolattartásról.

Minden évben már lassan 20 éve, ősszel az egyesület rendez egy 3-4 napos méhészeti konferenciát,  melyen általában 200 főnél is többen vesznek részt, valamit a méhészeti szezon végeztével külföldi szakmai utakat is szervez, mely szintén népszerű tagjainak körében.

Az STS Group egy nemzetközi szinten is jól ismert, megbecsült cégcsoport, (STS Engineering & Construction Kft., STS Service Kft., STS PowerPlant Kft.), mely 2002 óta tevékenykedik a villamos energetikai iparágban legfőképp megújuló energiákra koncentrálva.

Az alapító, Gyepes Tamás, hálózati igazgatója volt az ÉDÁSZ Zrt. (jelenleg E.ON) nevű energiaszolgáltató vállalatnak, amely az észak-dunántúli régió energia-ellátásáért és áramhálózatáért volt felelős.

A cégcsoport a gázmotorok telepítésétől a szélerőművek kivitelezéséig, több különböző energetikai projektet vitt már véghez. Azóta megszilárdította pozícióját a naperőműparkok kivitelezése, tervezése és üzemeltetése terén. A vállalatcsoport legnagyobb erőssége, hogy szinte bármely feszültségszinten képes elektromos hálózatokat tervezni és kivitelezni. Ennek eredményeképpen számos alállomás kivitelezése és távvezeték kiépítése fűződik hazánkban az STS nevéhez.